Юристи адвокатського бюро «Паляничко та партнери» тримають руку на пульсі всіх законодавчих змін та підготували підбірку 10 новин тижня для бізнесу і не тільки.

 1. Верховна Рада України схвалила у другому читанні законопроєкт №1053-1 про внесення змін до Закону «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі та послуг.

Так, суб’єкти господарювання матимуть можливість на вибір, залежно від потреби, використовувати програмне РРО або класичне РРО. Обов’язок щодо застосування РРО не стосується фізичних осіб-підприємців, які є платниками єдиного податку першої групи.

Переваги

 • У порівнянні з класичним РРО, будуть відсутні такі витрати на обслуговування програмного РРО як отримання еквайрингових послуг, послуг ЦСО, укладання відповідних договорів, придбання класичного РРО. Доступ до програмного РРО здійснюватиметься через комп’ютер, планшет, смартфон та інші гаджети. Цей «крок» має позитивно вплинути на чисельність суб’єктів господарювання, які використовують у своїй діяльності РРО, таким чином вивівши «з тіні» частину готівкових розрахунків, оскільки не будь-який бізнес може дозволити собі обслуговування класичного РРО, до того ж не в кожного виникає така потреба.
 • Запровадження спрощеної процедури реєстрації РРО. Для присвоєння програмному РРО фіскального номера з внесенням даних до Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій необхідно лише подати заяву через Електронний кабінет платника податків. Зробити це можна у розділі «Заяви, запити для отримання інформації», створивши документ за формою №1-РРО.
 • Можливість проведення розрахункових операцій в режимі офлайн. Проте слід пам’ятати, що робота програмного РРО в режимі офлайн може тривати не більше ніж 36 годин.

Дискусійні питання

Надання споживачу розрахункового документа в електронній формі. Програмне РРО передбачатиме відображення на дисплеї QR-коду з можливістю його зчитування та ідентифікації та/або надсилання електронного розрахункового документа на надану споживачем електронну адресу. З одного боку, це зручно, оскільки зараз майже кожна особа має смартфон і таким чином ми уникаємо накопичення «непотрібної макулатури», економимо папір та не погіршуємо екологію. З іншого боку, як бути тим, хто не має гаджетів, а підприємець використовує програмне РРО? Про це в Законі не зазначено.

2. У Верховній Раді України зареєстровано Проект Закону №2178 від 25.09.2019 р. «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення».

Положеннями проекту Закону визначаються особливості правового регулювання обігу земельних ділянок сільськогосподарського призначення на основі ринкових механізмів переходу прав на земельні ділянки:

 • з 01.10.2020 р. скасовується заборона на відчуження земель сільськогосподарського призначення усіх форм власності;
 • визначається суб’єктний склад осіб, які можуть набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення: громадяни України, територіальні громади, держава, юридичні особи України та іноземні громадяни і особи без громадянства у разі набуття в порядку спадкування та обов’язком відчужити ділянку впродовж року;
 • встановлюється мінімальна стартова ціна продажу земельних ділянок державної та комунальної власності на земельних торгах на рівні не нижче нормативної грошової оцінки;
 • встановлюється обмеження на сукупну площу земельних ділянок сільськогосподарського призначення, яка може перебувати у власності громадянина та юридичної особи, та пов’язаних з нею осіб. Обмеження не допускають набуття у власність більше 15% сільськогосподарських земель області та 0,5% сільськогосподарських земель України;
 • забезпечується переважне право орендаря на купівлю земельної ділянки;
 • передбачається обов’язок державного реєстратора вносити інформацію про ціну (вартість) речових прав, у т.ч. прав користування, до Реєстру речових прав;
 • забезпечується право громадян на викуп земельних ділянок для ведення селянського (фермерського) господарства, які їм належать на праві постійного користування та праві довічного успадкованого володіння. Можливо викупити із розстрочкою платежу до 5 років за ціною, яка дорівнює нормативній грошовій оцінці таких земельних ділянок;
 • Закон України «Про санкції» доповнюється новим видом санкцій «заборона на набуття у власність земельних ділянок». Такі санкції вводяться рішенням Президента України за поданням Ради національної безпеки та оборони України та затверджуються постановою Верховної Ради України. Під санкції можуть підпадати іноземні держави, невизначене коло осіб певної діяльності (секторальні санкції) та окремі юридичні і фізичні особи.

Реалізація проекту Закону, на думку його авторів матиме такі позитивні соціально-економічні наслідки:

 • повноцінна реалізація права приватної власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення громадянами України;
 • встановлення об’єктивної ринкової вартості земельних ділянок сільськогосподарського призначення у процесі їх економічного обігу та зростання капіталізації землі;
 • збільшення інвестиційних можливостей аграрного сектора, зокрема, через розвиток іпотечного кредитування під заставу земель сільськогосподарського призначення;
 • раціональний перерозподіл земель сільськогосподарського призначення та оптимізація їх використання;
 • підвищення рівня мотивації праці через поєднання в особі громадянина України власника землі та виробника сільськогосподарської продукції;
 • забезпечення прозорості операцій із землею;
 • підвищення економічного благополуччя населення, створення на селі міцного економічно активного середнього класу.

3. Президент України Володимир Зеленський підписав Закон «Про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо зменшення тиску на бізнес» №101-ІХ. Парламент ухвалив його 18 вересня 2019 р.

Закон, зокрема, виключає з Кримінального кодексу України ст. 205 щодо фіктивного підприємництва, яка є інструментом зловживань з боку правоохоронних органів. Таким чином документ запроваджує більш гуманну модель відповідальності за ухиляння від сплати податків, а також зменшує адміністративний тиск на бізнес в Україні.

Очікується, що після відмови від карального контролю за ухиленням від сплати податків в Україні буде більш сприятливе середовище для підприємців.

4. Президентом України підписано Закон «Про приватизацію державного і комунального майна».

Прийняття даного Закону дозволяє відповідному Комітету ВРУ, до предметів відань якого віднесено контроль за здійсненням приватизації, додержанням законодавства України про приватизацію та аналізу її наслідків, діяти у спосіб, у межах, визначених Законом України «Про комітети Верховної Ради України».

Згідно із ст. 14 Закону України «Про комітети Верховної Ради України», контрольна функція комітетів, зокрема, полягає в аналізі практики застосування законодавчих актів у діяльності державних органів, їх посадових осіб з питань, віднесених до предметів відання комітетів, підготовці та поданні відповідних висновків та рекомендацій на розгляд ВРУ; направленні матеріалів для відповідного реагування в межах, установлених законом, державним органам, їх посадовим особам тощо.

5. Національний банк України вводить у обіг банкноту нового найвищого номіналу 1000 грн з 25 жовтня 2019 р.

Так, вводячи в обіг нові номінали банкнот, центральні банки беруть до уваги економічні чинники, зокрема: розмір та динаміка середньої заробітної плати, кількість готівки у обігу, питома вага безготівкових розрахунків, рівень інфляції, необхідність посилення захисту банкнот.

6. Набув чинності Закон про фінансову реструктуризацію

25 вересня 2019 року набув чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення процедури проведення фінансової реструктуризації».

Закон вносить зміни до Закону України «Про фінансову реструктуризацію», які покликані зробити можливим спільне проведення процедури фінансової реструктуризації для кількох боржників, які є пов’язаними особами (йдеться про групу юридичних осіб під спільним контролем (стандарт МСФЗ)), але мають різних (неспільних) кредиторів.

Даний Закон має забезпечити створення більш сприятливих умов для здійснення фінансової реструктуризації грошового зобов’язання та/або господарської діяльності боржників, усунення окремих недоліків законодавства, виявлених в ході практичного застосування норм зазначеного Закону та буде сприяти більш повному застосуванню способів реструктуризації з боку банків, зменшення регуляторних перешкод для здійснення фінансової реструктуризації тощо.

7. У Верховній Раді України зареєстровано Проект Закону №1228-1 від 20.09.2019 р. «Про детективні послуги».

Проект Закону складається з 50 статей, що об’єднані у 8 розділів, які, окрім  прикінцевих та перехідних положень, визначають та регламентують:

 • сферу приватної детективної діяльності, у т.ч. види детективних послуг та суб’єктів їх провадження (надання);
 • основні права та обов’язки суб’єктів приватної детективної діяльності, у т.ч. правові механізми захисту інтересів замовників детективних послуг;
 • державні заходи з легалізації та обліку приватних детективних підприємств;
 • обов’язки приватного детективного підприємства з обліку наданих детективних послуг, зберігання конфіденційної інформації та діяльності у межах кримінального судочинства;
 • заходи державного контролю за діяльністю у сфері детективних послуг;
 • захист персональних даних, отриманих у процесі надання детективних послуг;
 • кваліфікаційні вимоги до приватних детективів.

Як зазначається, прийняття закону дозволить легалізувати приватну детективну  діяльність, яка фактично на сьогодні здійснюється в Україні, встановити форми і способи контролю держави за її провадженням та значно збільшити можливості громадян та суб’єктів господарювання України у захисті своїх законних інтересів, конституційних прав та свобод.

8. Народні депутати зареєстрували у Верховній Раді законопроект №2166 щодо усунення дискримінації за колом платників ЄСВ.

Пропонується звільнити від сплати за себе єдиного внеску, за умови взяття на облік фізичних осіб — підприємців та провадження одного виду діяльності одночасно в якості ФОП та самозайнятих, осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, а саме наукову, літературну, артистичну, художню, освітню або викладацьку, а також медичну, юридичну практику, в тому числі адвокатську, нотаріальну діяльність, або особи, які провадять релігійну (місіонерську) діяльність, іншу подібну діяльність та отримують дохід від цієї діяльності.

Крім того, поширюються пільги щодо сплати ЄСВ, застосованого до пенсіонерів, на пенсіонерів, які здійснюють незалежну професійну діяльність.

Відповідні зміни хочуть внести в Закон «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування».

9. В Україні створена перша централізована закупівельна організація

25 вересня КМУ визначив державну установу «Професійні закупівлі» централізованою закупівельною організацією для проведення тендерів та закупівель за рамковими угодами товарів і послуг (крім поточного ремонту) для замовників.

Створення централізованої закупівельної організації допоможе вирішити такі проблеми сфери публічних закупівель, зокрема:

 • професіоналізація сфери публічних закупівель (в Україні діє понад 30 тис. організацій-замовників, в більшості з яких закупівлі здійснюються неефективно. Тому ЦЗО є потужним важелем професіоналізації сфери закупівель завдяки наявності фахового персоналу);
 • збільшення економії коштів за рахунок агрегації обсягів (понад 30 тис. організацій-замовників здійснюють по суті однотипні закупівлі товарів широкого вжитку. Об’єднавши такі товари в рамки однієї закупівлі, за рахунок агрегації буде отримано кращу ціну та суттєво зменшено адміністративні витрати на проведення процедур закупівель); 
 • стандартизація закупівель (передбачається, що ЦЗО активно працює з потенційними постачальниками, що значно знизить ризики оскаржень та зриви постачання);
 • зниження рівня корупції (при централізації закупівель створюється більше можливостей для громадського контролю, моніторингу та вжиття заходів превентивного контролю за рахунок укрупнення закупівлі та значного зменшення загальної кількості закупівельних процедур).

10. Українці зможуть використовувати електронні водійські права

Міністерство цифрової трансформації планує запустити пілотний проект для використання водійського посвідчення в електронному режимі, а саме через електронний кабінет свого смартфону.

Будьте в курсі разом з нами!

Адвокатське бюро «Паляничко та партнери» — коли потрібний результат!

- Создание бизнеса
- Консультация
- Сопровождение
- Защита бизнеса

- Аудит
- Подготовка к проверке
- Сопровождение при проверке
- Оспаривание результатов

- Создание бизнеса
- Консультация
- Сопровождение
- Защита бизнеса

- Аудит
- Подготовка к проверке
- Сопровождение при проверке
- Оспаривание результатов

© 2015-2019 АБ «Паляничко и партнеры»
Политика Конфиденциальности.

Разработка и дизайн - DK web-studio