Фінансовий відділ адвокатського бюро «Паляничко та партнери» нагадує про граничні терміни подачі звітності.

Не піддавайте себе штрафу та встигніть подати необхідну вам звітність до зазначених нижче строків, а саме:

Понеділок, 11 листопада 2019 року

Останній день подання:

 • податкової декларації платника єдиного податку юридичними та фізичними особами – підприємцями третьої групи за ІІІ квартал 2019 року;
 • податкової декларації з ПДВ за ІІІ квартал 2019 року, платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу;
 • податкової декларації туристичного збору за ІІІ квартал 2019 року;
 • податкової декларації рентної плати з розрахунком за ІІІ квартал 2019 року:

— рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів;

— рентної плати за спеціальне використання води;

— рентної плати за користування надрами без рентної плати за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини;

 • податкової декларації екологічного податку за ІІІ квартал 2019 року;
 • податкової декларації збору за місця для паркування транспортних засобів за ІІІ квартал 2019 року;
 • податкової декларації платника єдиного податку – фізичної особи –підприємця єдинниками, віднесеними до першої та другої груп, у разі перевищення обсягу доходу, визначеного в п. 291.4 ПКУ, або самостійного прийняття рішення про перехід у другу чи третю групу єдинників чи відмови від спрощеної системи оподаткування;
 • податкової декларації з податку на прибуток підприємств за три квартали 2019 року та фінансової звітності за три квартали 2019 року, платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу;
 • розрахунку податку на прибуток нерезидента, який провадить діяльність на території України через постійне представництво, на підставі складення окремого балансу фінансово-господарської діяльності за три квартали 2019 року платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу;
 • розрахунку податку на прибуток постійного представництва нерезидента, визначеного шляхом застосування до суми отриманого доходу коефіцієнта 0,7, за три квартали 2019 року платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу;
 • розрахунку частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями, за три квартали 2019 року;
 • звіту про суми податкових пільг за 9 місяців 2019 року;
 • податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, а також сум утриманого з них податку за III квартал 2019 року (форма № 1ДФ);
 • податкової декларації про майновий стан і доходи фізичною особою – підприємцем при переході на сплату інших податків та зборів, або вперше зареєстрованих протягом поточного року;
 • звіту про обсяги виробництва та реалізації за жовтень 2019 року:

— спирту (форма № 1-РС);

— алкогольних напоїв (форма № 2-РС);

— тютюнових виробів (форма № 3-РС);

 • звіту про обсяги придбання та реалізації у оптовій мережі за жовтень 2019 року:

— алкогольних напоїв (форма № 1-ОА);

— тютюнових виробів (форма № 1-ОТ).

П’ятниця, 15 листопада 2019 року

Останній день подання

 • звіту про використання книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок) за жовтень 2019 року (форма № ЗВР-1), якщо подання інформації дротовими або бездротовими каналами зв’язку не передбачено;
 • довідки про використані розрахункові книжки за жовтень 2019 року.

Вівторок, 19 листопада 2019 року

Останній день сплати:

 • податку на прибуток підприємств за ІІІ квартал 2019 року;
 • частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та об’єднаннями за результатами фінансово-господарської діяльності за ІІІ квартал 2019 року;
 • ПДВ за ІІІ квартал 2019 року платниками, у яких базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу;
 • рентної плати за ІІІ квартал 2019 року:

— за спеціальне використання лісових ресурсів;

— за спеціальне використання води;

— за користування надрами без рентної плати за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини;

 • екологічного податку за ІІІ квартал 2019 року;
 • туристичного збору за ІІІ квартал 2019 року;
 • збору за місця для паркування транспортних засобів за ІІІ квартал 2019 року;
 • єдиного податку платниками єдиного податку юридичними особами та фізичними особами – підприємцями третьої групи за ІІІ квартал 2019 року;
 • єдиного податку з сум доходів, які оподатковуються за ставкою 15% та задекларовані єдинниками першої та другої груп за III квартал 2019 року.

Середа, 20 листопада 2019 року

Останній день подання:

 • податкової декларації з ПДВ за жовтень 2019 року платниками, у яких податковий період дорівнює календарному місяцю;
 • податкової декларації акцизного податку за жовтень 2019 року;
 • податкової декларації рентної плати за жовтень 2019 року з розрахунком:

— рентної плати за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини;

— рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України;

— рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами;

— рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України;

 • податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) (крім громадян) за жовтень 2019 року у разі неподання податкової декларації на 2019 рік;
 • звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (форма № Д4(місячна) за жовтень 2019 року).

Останній день сплати:

 • авансових внесків з єдиного податку фізичними особами – підприємцями першої та другої груп за листопад 2019 року;
 • ЄСВ за жовтень 2019 року роботодавцями за найманих працівників (крім гірничих підприємств).

Четвер, 28 листопада 2019 року

Останній день сплати:

 • ЄСВ за жовтень 2019 року гірничими підприємствами за найманих працівників.

П’ятниця, 29 листопада 2019 року

Останній день сплати:

 • ПДВ за жовтень 2019 року платниками, у яких базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному місяцю;
 • акцизного податку за жовтень 2019 року;
 • рентної плати за жовтень 2019 року за:

— користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини;

— користування радіочастотним ресурсом України;

— транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами територією України;

— транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України;

 • плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) (крім громадян) за жовтень 2019 року;
 • ПДФО з нарахованого, але не виплаченого доходу за жовтень 2019 року;
 • військового збору з нарахованого, але не виплаченого доходу за жовтень 2019 року;
 • ПДФО від оподаткування доходів, нарахованих у вигляді:

— процентів на поточний або депозитний банківський рахунок;

— процентів на вклади члена кредитної спілки.

Подавайте звітність вчасно 🙂

А якщо Вам потрібна допомога бухгалтера для підготовки необхідної звітності — звертайтеся до нас!

Адвокатське бюро «Паляничко та партнери» — коли потрібний результат!

- Создание бизнеса
- Консультация
- Сопровождение
- Защита бизнеса

- Аудит
- Подготовка к проверке
- Сопровождение при проверке
- Оспаривание результатов

- Создание бизнеса
- Консультация
- Сопровождение
- Защита бизнеса

- Аудит
- Подготовка к проверке
- Сопровождение при проверке
- Оспаривание результатов

© 2015-2019 АБ «Паляничко и партнеры»
Политика Конфиденциальности.

Разработка и дизайн - DK web-studio