31 грудня 2019 року змінився порядок здійснення перевірок Державною службою України з питань праці, який приніс для бізнесу ряд змін.

Серед найцікавіших:

 • Скасування невиїзних інспектувань;
 • Відсутність обов’язку інспекторів попередньо попереджати про інспектування;
 • Відсутність умови, що виконання їх приписів позбавляє роботодавця від штрафів.

Розглянемо «передноворічний подарунок» детальніше.

Проведення інспекційних відвідувань: хто, коли й чому?

Підстави проведення перевірок не зазнали суттєвих змін. Однією з підстав є: за рішенням керівника органу контролю про проведення інспекційних відвідувань виключно з питань виявлення неоформлених трудових відносин, прийнятим за результатами аналізу інформації, отриманої зі засобів масової інформації, інших джерел, доступ до яких не обмежений законодавством, та джерел, зазначених у пп. 1, 2, 4-7 п. 5 Порядку №1132. 

До таких «додаткових» джерел належать:

– звернення працівника про порушення щодо нього законодавства про працю;

– звернення фізичної особи, щодо якої порушено правила оформлення трудових відносин;

– рішення суду;

– повідомлення посадових осіб органів державного нагляду (контролю), правоохоронних органів про виявлені під час виконання ними повноважень ознак порушення законодавства про працю щодо неоформлення та/або порушення порядку оформлення трудових відносин;

– інформація:

 • Держстату та її територіальних органів про наявність заборгованості з виплати заробітної плати;
 • ДПС та її територіальних органів про:
  • невідповідність кількості працівників роботодавця обсягам виробництва (виконаних робіт, наданих послуг) до середніх показників за відповідним видом економічної діяльності;
  • факти порушення законодавства про працю, виявлені під час здійснення повноважень;
  • факти провадження господарської діяльності без державної реєстрації у порядку, встановленому законом, як суб’єкта господарювання;
 • Пенсійного фонду України та його територіальних органів про:
 • роботодавців, які нараховують заробітну плату 30 і більше відсоткам працівників менше мінімальної;
 • роботодавців, в яких стосовно працівників відсутнє повідомлення про прийняття на роботу;
 • роботодавців, в яких протягом місяця кількість працівників, що працюють на умовах неповного робочого часу, збільшилася на 20 і більше відсотків;
 • фізичних осіб, які виконують роботи (надають послуги) за цивільно-правовими договорами в одного роботодавця більше року;
 • роботодавців, в яких стосовно працівників відсутні нарахування заробітної плати у звітному місяці, що завершився;
 • роботодавців, в яких протягом року не проводилася індексація заробітної плати або сума підвищення заробітної плати становить менше суми нарахованої індексації;
 • роботодавців, в яких 30 і більше відсотків фізичних осіб працюють на умовах цивільно-правових договорів;
 • роботодавців із чисельністю 20 і більше працівників, в яких протягом місяця відбулося скорочення на 10 і більше відсотків працівників;

– інформація профспілкових органів про порушення прав працівників, які є членами профспілки, виявлені під час здійснення громадського контролю за додержанням законодавства про працю.

Саме ж інспекційне відвідування не може перевищувати 10 робочих днів.

А найцікавіше, що тепер усі інспекційні відвідування будуть «несподіванкою».

Це незвично, адже ми знаємо, що перевірки (а саме ними вважаються такі відвідування) поділяються на планові та позапланові. І якщо перевірка планова, про неї слід попередити за 10 днів. Цього вимагає ч. 4 ст. 5 Закону №877. Але на перевірки дотримання законодавства з праці поширюється ще один документ, а саме Конвенція про інспекцію праці, що ратифікована Україною. Стаття 12 Конвенції передбачаєг, що інспектори праці, забезпечені відповідними документами, що засвідчують їхні повноваження, мають право безперешкодно, без попереднього повідомлення і в будь-яку годину доби  проходити  на  будь-яке  підприємство,  яке підлягає інспекції.

І ще під час проведення інспекційних відвідувань без попереднього повідомлення о будь-якій годині доби з урахуванням вимог законодавства про охорону праці проходити до будь-яких виробничих, службових, адміністративних приміщень об’єкта відвідування, в яких використовується наймана праця.

Які документи повинен надати інспектор та де має внести запис під час інспекційного відвідування?

Інспектор праці повинен пред’явити об’єкту відвідування або уповноваженій ним посадовій особі:

 1. своє службове посвідчення. Фактично у того, кого перевірятимуть, залишилось право перевіряти в інспектора праці наявність службового посвідчення і в разі його відсутності не допускати до проведення інспекційного відвідування;
 2. лише перед підписанням  акта інспекційного відвідування інспектор з праці повинен надати копію направлення на проведення інспекційного відвідування.

Також інспектор вносить запис про проведення інспекційного відвідування до відповідного Журналу реєстрації заходів державного нагляду (контролю) об’єкта відвідування (за його наявності) перед наданням акта для підпису.

Щодо оскарження припису або вимоги, то припис або вимога інспектора праці можуть бути оскаржені у десятиденний та одноденний строк з дати їх отримання.

Оскаржити їх можна до керівника або заступника керівника відповідного територіального органу Держпраці.

У разі незгоди з рішенням керівника або заступника керівника відповідного територіального органу Держпраці таке рішення може бути оскаржене до голови або заступника голови Держпраці.

Подання в установлений строк скарги тимчасово припиняє виконання припису або вимоги інспектора праці.

Скарга розглядається у 30-денний строк після дня її надходження, якщо інше не встановлено законом.

На час розгляду скарги рішенням керівника або заступника органу контролю проведення інспекційного відвідування зупиняється.

За результатами розгляду скарг приписи, вимоги інспектора праці можуть бути скасовані повністю або в окремій частині.

Коли складається акт про неможливість проведення інспекційного відвідування?

Тут також майже без змін, але в Порядок №1132 не перенесли норми з Порядку №823, а саме: «У разі відсутності/ненадання документів, ведення яких передбачено законодавством про працю, об’єкту відвідування надсилається копія акта про неможливість проведення інспекційного відвідування або невиїзного інспектування та письмова вимога із зазначенням строку поновлення та/або надання документів. На час виконання такої вимоги строк проведення інспекційного відвідування або невиїзного інспектування зупиняється.»

Напрошуються висновки: хоч є документи, хоч немає, а інспекційне відвідування буде проведено. І відсутність документів розглядатиметься як порушення, за яке будуть штрафувати. Часу на поновлення документів не дадуть. Тож кадровикам та бухгалтерам слід вже приводити документи про працю до ладу.

Складення акта інспекційного відвідування або/та припису

Тут також майже без змін, але зі своїми особливостями. Якщо раніше йшлося лише про акт інспекційного відвідування та припис, то відтепер в Порядку  зазначається й про попередження.

Отже, за результатами інспекційного відвідування складаються акт інспекційного відвідуванняі в разі виявлення порушень вимог законодавства про працю – припис щодо їх усунення та попередження про відповідальність за порушення законодавства про працю.

А якщо виконав припис, то все як і колись?

Ні. І тут не обійшлося без «сюрпризів». У Порядку зазначається, що стан виконання припису перевіряється після закінчення зазначеного в ньому строку виконання. Якщо об’єкт відвідування не надав відповіді або надав її в обсязі, недостатньому для підтвердження факту виконання припису, проводиться інспекційне відвідування з підстави, наведеної у пп. 8 п. 5 цього Порядку.

Але ще в Порядку  йдеться про таку підставу проведення інспекційного відвідування, як «за дорученням Прем’єр-Міністра».

Також у Порядку немає норми про невиїзні інспектування. Це означає, що будуть лише інспекційні відвідування.

Зокрема, це означатиме, що інспектори з праці самостійно прийматимуть рішення про необхідність відвідування роботодавця з метою інформування його та працівників про найефективніші способи додержання законодавства з питань оформлення трудових відносин, моніторингу стану його додержання.

Але перед реєстрацією інспекційного відвідування роботодавця, щодо якого протягом попередніх шести календарних місяців здійснювалися інспекційні відвідування, керівник органу контролю (інша уповноважена ним посадова особа) вивчає питання про доцільність його проведення.

Також наразі у Порядку, немає такої норми, яка містилася у п. 28 Порядку №823, а саме: «У разі виконання припису в установлений у ньому строк заходи до притягнення об’єкта відвідування до відповідальності не вживаються». Отже, обіцяного полегшення щодо сплати штрафів знов не буде.

Хоча в новому Порядку є норма, яку можна трактувати на користь роботодавців: заходи до притягнення об’єкта відвідування та його посадових осіб до відповідальності за використання праці неоформлених працівників вживаються одночасно із внесенням припису незалежно від факта усунення виявлених порушень під час інспекційного відвідування. Тож, можливо, з іншими штрафами можна буде поборотися.

Тому, поки Кабмін продовжує створювати сприятливі умови дляведення бізнесу в Україні, пропонуємо підготуватися до позапланових перевірок та звернутись за допомогою до наших спеціалістів.

Адвокатське бюро «Паляничко та партнери» — коли потрібний результат!

- Создание бизнеса
- Консультация
- Сопровождение
- Защита бизнеса

- Аудит
- Подготовка к проверке
- Сопровождение при проверке
- Оспаривание результатов

- Создание бизнеса
- Консультация
- Сопровождение
- Защита бизнеса

- Аудит
- Подготовка к проверке
- Сопровождение при проверке
- Оспаривание результатов

© 2015-2019 АБ «Паляничко и партнеры»
Политика Конфиденциальности.

Разработка и дизайн - DK web-studio